Operation

På vår nyrenoverade operationsavdelning finns en operationssal, ett tandrum och ett förberedelserum. Vi har inhalationsnarkos och modern övervakningsutrustning.

Veterinärerna och de legitimerade djursjukskötarna som arbetar här är vidareutbildade inom kirurgi och anestesi och har mångårig erfarenhet från kliniskt arbete på operationsavdelningar på olika djursjukhus och kliniker.

Vi utför både planerade och akuta mjukdelskirurgiska ingrepp, exempelvis kastrationer, kejsarsnitt, kirurgi i hud och juver, samt urinstensoperationer.

För att ditt djur ska kunna komma hem samma dag är smärtlindring före, under och efter det kirurgiska ingreppet väldigt viktigt och något vi lägger stort fokus på!