Diagnostik

Röntgen

På kliniken har vi direktdigital röntgen som bland annat används vid undersökningar av brösthåla, buk och skelett. Röntgen används vid medicinska och ortopediska utredningar, men också vid röntgenundersökningar som ingår i SKK:s hälsoprogram (höftled, armbågsled, knäled).

För att röntgenundersökningen ska bli så bra som möjligt bör ditt djur vara fastande från mat sedan 8 timmar (planerade besök) och ordentligt rastat. En del djur kan behöva en lugnande spruta inför vissa undersökningar för att få optimala röntgenbilder.

Ultraljud

I vårt ultraljudsrum utförs både planerade och akuta ultraljudsundersökningar av bukhålans organ eller hjärtat.

Ultraljud är ett viktigt diagnostiskt hjälpmedel vid många medicinska utredningar. Ultraljudet ger oss en bra bild av bukhålans organ och används till exempel vid bedömning av urinvägar (urinblåsa och njurar), livmoder, prostata, mjälte, lever, mage och tarm. Ultraljudet kan även användas vid undersökning av testiklar och andra mjukdelar.

Hjärtultraljud utförs normalt på hund eller katt med blåsljud, eller vid symptom på hjärtsvikt. Hos oss går det även bra att ultraljuda hjärtat på de mindre sällskapsdjuren, iller, kanin, marsvin mm.

Vi rekommenderar att man kontrollerar alla blåsljud med ultraljud även om djuret inte visar några symptom. Detta för att kunna sätta in en korrekt behandling i tid.

För att undersökningen ska bli så bra som möjligt bör ditt djur vara fastande från mat sedan 8 timmar (planerade ultraljud). En del djur kan behöva en lugnande spruta inför vissa undersökningar för att få optimala ultraljudsmätningar.

Laboratoriet

Laboratoriet är en viktig länk i verksamheten. Vi analyserar en stor del av våra prover själva och har även möjlighet att ta emot prover från andra veterinärer. De flesta analyserna utförs av vår biomedicinska analytiker som har lång erfarenhet av veterinärmedicinsk labdiagnostik, men många rutinanalyser görs även av våra legitimerade djursjukskötare.

Blod, urin, faeces, hud, hår, parasiter, bakterieprov och finnålsaspirat är exempel på provmaterial. Med våra moderna analysinstrument kan vi analysera prover inom klinisk kemi, hematologi, hormon, koagulation, syra/bas mm.

Mikroskopet är ett mycket viktigt hjälpmedel inom flera olika områden och är många gånger avgörande för att snabbt kunna ställa diagnos och sätta in rätt behandling. Idag görs cytologiska undersökningar med mikroskopi rutinmässigt på ett helt annat sätt än för bara 10-15 år sedan. Ett exempel på detta är prov som tas vid öroninflammation för att se om den orsakas av jästsvamp eller bakterier eller kanske ingetdera. På detta sätt kan rätt medicin sättas in direkt och man slipper onödig antibiotikaanvändning. Ett annat exempel är finnålsaspirat från olika förändringar i t ex huden. Många gånger kan man med ett litet stick tala om ifall det rör sig om en inflammation, ärrvävnad eller en tumörförändring och I så fall vilken typ av tumör man har att göra med.