Polikliniken

Polikliniken eller mottagningen är oftast det första stället du och ditt husdjur kommer till när ni besöker oss. Här finns röntgen, laboratorium, ultraljudsrum och fem undersökningsrum. Ett av dessa är avsett enbart för katter och ett för smådjur.

På polikliniken erbjuds både sjuk – och friskvård. Vi utför medicinska utredningar vid t.ex. infektionssjukdomar,  mag-tarmproblem samt hud- och allergiutredningar.

Hit kommer du också om ditt djur behöver vaccineras, besiktigas, höftleds-/armbågsröntgas eller få klorna klippta.

Inför ert besök på kliniken

Se till att vara på kliniken några minuter före tidpunkten för besöket då det ibland kan vara viss väntetid för att anmäla sig i receptionen. Om det är första gången du besöker kliniken får du uppge uppgifter som behövs till journalen, eller så blir du tillfrågad om de befintliga uppgifterna stämmer. När du anmält dig blir du hänvisad till väntrummet eller direkt till ett undersökningsrum. På kliniken har vi en del av väntrummet avsatt till katter där de är skyddade, för att besöket ska bli så stressfritt som möjligt för dem.

Hundar ska hållas i koppel och andra djurslag i bur eller eventuellt i sele.

Vid misstanke om smitta ex. hosta, kräkningar eller diarré, akut klåda ber vi dig lämna ditt djur i bilen och anmäla dig i receptionen. Vid sådana tillfällen kan vi komma att tilldela er ett eget rum medan ni väntar.

Ska djuret vara fastande?

Inför många undersökningar och åtgärder kan ert djur behöva få en lugnande spruta, sedering. Både för att minska obehaget för ert djur och för att undersökningen oftast blir snabbare och säkrare att genomföra. Sedering kan bli aktuellt vid en del röntgenundersökningar, ultraljud, behandling av fukteksem, öroninflammation och analsäcksinflammation.

Vissa blodprover bör också tas på fastande mage för att få korrekta analysvärden. I samband med att besöket bokas brukar kliniken ge information om hur länge ditt djur eventuellt ska hållas fastande.